آدرس کارخانه:

تهران-آزادگان جنوب،جاده احمدآباد مستوفی،خیابان گلستان یکم ،پلاک ۱۰( قالیشویی مهباف)

تلفن شرکت:

۰۲۱-۵۶۷۱۳۵۷۷